Menu

Lokaljournalist

Fremtidens nyhedsmedier skaber fællesskaber 
... nichemedierne en klar styrke, idet de allerede lever i kraft af deres status som identitets- og fællesskabsbærende. Derimod står de store medier foran massive udfordringer. v/Søren Schultz Jørgensen: 
www.kristeligt-dagblad.dk/danmark ...
www.kontrabande.com/hvem_er_vi ...

Lokaldemokrati

Møller-Hansen, Kasper 2010: Borgerinddragelse. Syddansk Universitetsforlag.
www.forskning.ku.dk/find-en-forsker ...
Video, 3 min. først sætte mål ... >> løsningsorienteret model ...
www.vimeo.com/158596403

Anne Tortzen, ekspert i borgerinddragelse.
www.centerforborgerdialog.dk/side/hvem-er-vi

Borgeren skal i centrum - ikke i førersædet og 
Sådan spredes nye offentlige løsninger:
www.lederweb.dk/strategi/innovation/artikel ...

Christian Bason, Innovationschef, MindLab, www.mind-lab.dk
www.twitter.com/MindLabDK
Prehn is the head of MindLab, the world’s oldest extant government innovation lab. ... it’s working to flip how government works, driving employees to generate new ideas and government to implement them ...
www.apolitical.co/labs-trying-make-government-innovative
og  Use co-creation to drive public sector innovation
... bl.a. med tilbagevisning af modargumenter mod borgerinddragelse: ... Three myths about citizen involvement ...
www.innovationmanagement.se/2010/10/04/use-co-creation ...

Flere artikler
www.ukon.dk/forskning/vores-artikler
om innovaton 
www.lederweb.dk/strategi/innovation

Designleder
Derfor skal du være designleder ... Skabe et videnddelende miljø som grobund for de gode ideer.
www.lederweb.dk/strategi/innovation/artikel ...

 

 

Samskabelse

Forsknings review om samskabelse
Samskabelse, samproduktion, co-production, co-creation er nogle af de mange begreber, der anvendes i disse år til at beskrive nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører.
Annika Agger, Lektor, RUC
Anne Tortzen, Leder af Center for Borgerdialog. RUC 2015.
Indhold: 
Kapitel 2 Definitioner 
Kapitel 4 Perspektiver på samskabelse
Kapitel 7: Empiriske eksempler på samskabelse
www.samskabelse.ucl.dk/files/2015 ...pdf

Tortzen, Anne (2015). Sammen skaber vi noget bedre. Danske Kommuner 05
www.ukon.dk ...sammenskabervinogetbedre.pdf

Annika Agger 
www.centerforborgerdialog.dk ... pdf
Artikel 
www.samskabelse.ucl.dk/files/2015 ... .pdf

De Jongh, M. (2015). 6 råd om at lede samskabelse. Lederweb.dk 2015.
www.ukon.dk/wp-content/uploads/2015/09/Manon_6-r--d-om-at-lede-samskabelse.pdf
De Jongh, M. (2011). Første skridt mod den lyttende commune. Danske Kommuner.

De Jongh, M. & Tortzen, A. (2014). Magt og afmagt i borgerinddragelse. In: Elmholdt, C. & Fogsgaard, M.K. (2014). Magt i organisationer, Klim, Aarhus. p. 213-239.  
www.ukon.dk/forskning/vores-artikler

4 trin til succesfuld samskabelse 
Stine Hald, Konsulent KL og Ph.d. studerende CBS
www.lederweb.dk/strategi/forandringsledelse/artikel/112013/sadan-leder-du-en-forhandlingsproces1